คำนวณเทียบค่าสีตามมาตรฐาน Lovibond, SRM และ EBC

การแปลงค่าสีระหว่างมาตรฐาน Lovibond, SRM, EBC

ช่วยให้เราสามารถเทียบสีของมอลต์แต่ละชนิดที่ผลิตจากต่าง Maltster กัน บางทีเรารู้ค่าสีเพียงมาตรฐานเดียวจากบริษัทผู้ผลิต กรณีเป็นมอลต์ชนิดเดียวกัน หากค่าสีใกล้เคียงกัน ก็พอที่จะใช้แทนกันได้ แม้รสชาติและกลิ่นอาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะๆ เนื่องจากแต่ละ Maltster ก็มีเทคนิคและวิธีการผลิตที่ไม่เหมือนกัน ส่งผลให้แม้สีจะใกล้เคียงกันมาก แต่กลิ่น รสก็อาจจะไม่เหมือนกันได้ ยกตัวอย่างเช่น Crystal Malt จาก Maltster ใน UK กับ Caramel Malt จาก Maltster ใน Germany แม้จะเป็น Caramel Malt เหมือนกัน ค่าสีอยู่ในช่วงเดียวกัน แต่กลิ่นรสของทั้งสอง Maltster แตกต่างกันพอสมควร