Advanced Hop Products

Advanced Hop Products

Advanced Hop Products

บทความนี้ขอกล่าวถึงฮอปกลุ่มที่ผู้ผลิตเรียกว่า Advanced Hop Products เป็นฮอปที่ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อเพิ่มขีดจำกัดของฮอปรูปแบบเดิมที่ใช้กันอยู่ ทำให้สามารถดึงเอาคุณสมบัติของฮอปนั้น ๆ ออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อให้สามารถตอบโจทย์การใช้งานตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ดีกว่าเดิม ซึ่งในระยะหลัง ฮอปกลุ่ม Advanced Hop Products นี้ ได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากมีข้อได้เปรียบหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นความสะดวกในการใช้งาน ลดการสูญเสียน้ำเบียร์ ซึ่งหมายถึงความคุ้มค่ามากขึ้นในการผลิต ความง่ายในการจัดการ กลิ่นและรสชาติที่สมบูรณ์แบบมากขึ้น รวมไปถึงความคงที่ในแต่ละแบชที่ทำ ซึ่งล้วนมีความสำคัญครับ

ที่ขอกล่าวถึงในบทความนี้ มีทั้งหมด 4 ชนิด คือ LUPOMAX, CRYO HOPS, INCOGNITO และ SPECTRUM ทั้งนี้เราได้ทำตารางสรุปโดยคร่าวเพื่อให้สามารถดูได้ง่ายไว้แล้ว และขออธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนดังนี้ครับ

Advanced Hop Products
Advanced Hop Products
 1. LUPOMAX เป็นฮอปเข้มข้น คล้าย CRYO HOPS มีค่าน้ำมันฮอปต่อเนื้อมากกว่าแบบ T90 pellets ช่วยให้ได้กลิ่นรสจากน้ำมันฮอปที่เข้มข้นโดยไม่มีรสจากกากฮอปมากเกินไป ให้กลิ่นรสน้ำมันฮอปที่ชัดเจนกว่า นอกจากนี้ยังสูญเสียน้ำเบียร์น้อยกว่า เพราะกากที่น้อยกว่า ผลิตจากฮอปที่คัดเลือกพิเศษ เหมาะสำหรับใช้ในขั้นตอน Dry hopping หรือ Late addition อย่างมาก ** ปริมาณใช้งาน ประมาณ 70% เมื่อเทียบกับ T90 pellets
 2. CRYO HOPS ลักษณะเดียวกับ LUPOMAX แต่มีความเข้มข้นสูงกว่า เมื่อความเข้มข้นสูงกว่า การใช้งานก็ลดน้อยลงไปด้วย ทำให้กากฮอปน้อยกว่า รสเขียวจากกากฮอปจึงน้อยกว่าไปด้วยครับ  ** ปริมาณใช้งาน ประมาณ 50% เมื่อเทียบกับ T90 pellets
 3. INCOGNITO เป็นน้ำมันฮอปสกัดเข้มข้น ออกแบบมาเพื่อใส่ในขั้นตอน whirlpool โดยเฉพาะ INCOGNITO มีจุดเด่นมากมาย
  • การไม่มีกากฮอปซึ่งเป็นเหตุของการสูญเสียน้ำ wort
  • ลดรสชาติของกากฮอป จากการใส่ฮอปอัดเม็ด หรือดอกฮอปมากเกินไปในขั้นตอน Whirlpool
  • ให้รสชาติจากน้ำมันฮอปของแต่ละพันธุ์ชัดเจน
  • ใช้งานร่วมกับดอกฮอปและฮอปอัดเม็ดได้ดี จัดการสมดุลระหว่างรสเขียวจากกากฮอปกับรสชาติน้ำมันฮอปได้ตามต้องการมากขึ้น
  • ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ได้ง่าย เพราะกากน้อย
  • ผลิตจากฮอปธรรมชาติ 100% ** ปริมาณใช้งาน ประมาณ 17% ของ T90 pellets เนื่องจากมีความเข้มข้นมากกว่า T90 pellets ประมาณ 6 เท่า (โดยน้ำหนัก)
 4. SPECTRUM เป็นน้ำมันฮอปสกัดเข้มข้น ออกแบบมาเพื่อใส่ในขั้นตอน Dry Hopping โดยเฉพาะ
  • สามารถกระจายตัวได้ดีในน้ำเย็น
  • ไม่สูญเสียน้ำเบียร์เลย ในขั้นตอน Dry Hopping
  • ให้รสชาติที่คงที่ในทุกแบช และผลิตจากธรรมชาติ 100% ** ปริมาณใช้งาน ประมาณ 12% ของ T90 pellets เนื่องจากมีความเข้มข้นมากกว่า T90 pellets ประมาณ 8 เท่า (โดยน้ำหนัก)
  • การไม่มีกากฮอปซึ่งเป็นเหตุของการสูญเสียน้ำ wort
  • ลดรสชาติของกากฮอป จากการใส่ฮอปอัดเม็ด หรือดอกฮอปมากเกินไปในขั้นตอน Whirlpool
  • ให้รสชาติจากน้ำมันฮอปของแต่ละพันธุ์ชัดเจน
  • ใช้งานร่วมกับดอกฮอปและฮอปอัดเม็ดได้ดี จัดการสมดุลระหว่างรสเขียวจากกากฮอปกับรสชาติน้ำมันฮอปได้ตามต้องการมากขึ้น
  • ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ได้ง่าย เพราะกากน้อย
  • ผลิตจากฮอปธรรมชาติ 100% ** ปริมาณใช้งาน ประมาณ 17% ของ T90 pellets เนื่องจากมีความเข้มข้นมากกว่า T90 pellets ประมาณ 6 เท่า (โดยน้ำหนัก)

ทั้งนี้ Brewer บางท่านยังเลือกใช้ฮอปในกลุ่มนี้ ผสมผสานกับฮอป T90 pellets หรือฮอปในกลุ่ม Advanced Hop Products ด้วยกันเอง เพื่อให้ได้ characters หลากหลายตามที่ออกแบบ ฮอปกลุ่มนี้จึงจัดว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เพื่อใช้เพิ่มขีดจำกัดการใช้งานฮอป รวมถึงกลิ่นและรสชาติเบียร์ให้ได้ตามที่เราต้องการครับ

สามารถหาผลิตภัณฑ์ Advanced Hop Products มาทดลองใช้กันได้ตาม Link ด้านล่างนี้ครับ

LUPOMAX HOPS – Concentrated hops

Cryo Hops – Concentrated hops

INCOGNITO Hops – Hop Extract for Whirlpool addition

SPECTRUM Hops – Hop Extract for Dry hopping addition

Reference: Lupomax by BarthHaas / Cryo Hops by YCH / SPECTRUM Hops by BarthHaas / INCOGNITO Hops by BarthHaas